Informacje dla samorządów

Przykładowe działania samorządów

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych


1. W Gminie Grębocice realizowany jest Program polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób dorosłych. Grupa objęta programem to mieszkańcy gminy powyżej 50. r.ż. W 2019 roku, koszt całkowity programu oszacowano na 45 880 zł. W trakcie programu zaplanowano zaszczepienie około 144 osób. 

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2019/OP-0079-2019.pdf Uchwała: http://www.bip.grebocice.com.pl/ugg/zamowienia-publiczne/konkursy-na-programy-zd-1/16414,Konkurs-ofert-na-wylonienie-realizatora-Programu-polityki-zdrowotnej-w-oparciu-o.html 


2. W Gminie i Mieście Skalmierzyce wdrożono Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. Realizacja programu zaplanowana została na lata 2019 - 2021. Oszacowana grupa kwalifikująca się do szczepień to ok. 1 600 osób. Całkowity koszt inwestycji to 412 500 zł, budżet ten pokrywa w 100% Urząd Gminy i Miasta. Gmina planuje zaszczepić 75% mieszkańców.

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2018/OP-0206-2018.pdf Uchwała: http://bip3.wokiss.pl/noweskalmierzyce/zasoby/files/2019/uchwaly/25.2019-skompresowany.pdf 


3.  W 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim uruchomiono Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych. Programem objęte zostały osoby powyżej 65. r.ż,  nieszczepione wcześniej przeciwko pneumokokom, u których rozpoznano przewlekły nieżyt oskrzeli lub astmę oskrzelową. W 2019 roku program realizowany był w partnerstwie z 24. samorządami terytorialnymi. Program finansowany był z budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko – Pomorskiego (50%) oraz Jednostek Samorządów Terytorialnych (50%). Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu było prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla dorosłych, będących mieszkańcami gminy.

Opinia AOTMiT: http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/opz/2016/OP-031-2016.pdf Uchwała: http://www.program.wsoz.pl/wsrod-osob-doroslych-w-oparciu-o-szczepienia-przeciwko-pneumokokom/o-programie


4. W 2018 roku, w województwie pomorskim rozpoczęła się realizacja Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – zakładającego szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka. Program został zaplanowany do realizacji do 2022 roku. Grupa kwalifikująca się do programu to 15 612 osób. Koszt szczepień wynosił 1 405 200 zł – z czego 50% pokrywało województwo i 50% JST. W programie udział wzięli:  Powiat Bytowski, Chojnicki, Człuchowski, Kartuski, Kościerski, Kwidzyński, Malborski, Pucki, Tczewski, Wejherowski, Miasto Gdynia, Miasto Słupsk i Miasto Sopot.

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2018/OP-0159-2018.pdf Uchwała: https://bip.pomorskie.eu/e,pobierz,get.html?id=122430


5. W 2019 roku, w województwie świętokrzyskim, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Onkologii w Kielcach uruchomiono program „Szczepienia dla chorych onkologicznie” obejmujący szczepieniami ochronnymi przeciwko pneumokokom chorujących na nowotwory mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Realizacja programu zaplanowana została na lata 2019-2021. Na realizację działań zabezpieczono 1,5 mln złotych, z czego aż 1,3 mln dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został oceniony przez Agencję Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji jako unikatowy w skali Europy. Zakłada się, że ze szczepień skorzysta 5 400 osób.

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2018/OP-0166-2018.pdf Uchwała: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zapisz/9360-zalacznik-x-regionalny-program-zdrowotny-pdf/18/2948 Profilaktyka zakażeń meningokokowych


1. W 2018 roku, w Gminie Rudziniec realizowany był Program profilaktyczny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci zameldowanych w Gminie Rudziniec. Szczepienia prowadzone były wśród dzieci od 6. tygodnia do 12. tygodnia życia. Program zaplanowany został do realizacji na 2. lata. Całkowity koszt realizacji programu pochodził w całości z budżetu Gminy.

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2018/OP-0028-2018.pdf Uchwała: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/rudziniec/11627.pdf


2. W 2017 roku w  Mieście Kielce ruszył program profilaktyki zakażeń meningokokowych skierowany do dzieci w wieku po 12. m.ż. i 13 letniej młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Kielce. Program zaplanowany został do realizacji do 2020 roku. Koszt całkowity inicjatywy pokrył Urząd Miasta Kielce (392 000 zł).

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2018/OP-0029-2018.pdf’ Uchwała: http://www.bip.kielce.eu/attachments/1036567/4380213/1.0/Projekt%20meningokoki.pdf


3. W 2016 roku, w Wodzisławiu uruchomiono dwuletni Program profilaktyki zakażeń meningokokowych  skierowany do dzieci w wieku od 16. do 18. miesięcy oraz młodzież z VI. klas szkół. Roczny koszt programu to 32 000 zł. Kwota ta, w 100 % została przeznacza z budżetu Gminy Wodzisław.

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/opz/2016/OP-062-2016.pdf Uchwała: https://docplayer.pl/26070310-Uchwala-nr-xvii-115-2016-rady-gminy-wodzislaw-z-dnia-28-kwietnia-2016-r.html


4. W 2018 roku w Gminie i Mieście Daleszyce uruchomiony został 5. letni Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom. Program skierowany został do dzieci od 12. do 24. miesiąca życia. Szacuje się, że w ciągu trwania inicjatywy zaszczepionych zostanie ponad 920 osób. Koszt realizacji wynosi 133 580 zł, i został w całości pokryty z budżetu Urzędu Gminy i Miasta.  

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2018/OP-0039-2018.pdf Uchwała: http://bip.daleszyce.pl/?p=news&id=661


Profilaktyka zakażeń KZM


1. W 2017 roku, w Gminie Ustroń ruszył Program Zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM). Realizacja programu zaplanowana została do 2022 roku. Z możliwości bezpłatnego szczepienia mogą skorzystać mieszkańcy gminy Ustroń, którzy ukończyli 1. rok życia. Oszacowano, że do szczepień zakwalifikuje się ok. 100 osób rocznie. Planowane koszty całkowite (6 lat) – to 192 000 zł. Program w 100% sfinansował Urząd Miasta Ustroń.

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2017/OP-0076-2017.pdf Uchwała: http://www.ustron.bip.info.pl/plik.php?id=41016


2.  W 2018 roku w Powiecie Oleckim uruchomiony został Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego. Program zaplanowany został do realizacji do 2022 roku (5 lat). Grupa dedykowana do szczepień to rolnicy i ich rodziny. Całkowity koszt programu, przy założeniu wykonania szczepień dla 75% populacji kwalifikującej się (czyli 1305 osób) – to 415 415 zł, z czego 70% kosztów sfinansowane zostanie z budżetu gminy, a 30% z budżetu powiatu.

Opinia AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/oopz/2018/OP-0043-2018.pdf Uchwała: http://www.spolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=119958&rejestr=1

 

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: