Informacje dla samorządów

Formularz zgłoszeniowy

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Wyrażenie zgody jest warunkiem udziału w konferencji.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: