Informacje dla samorządów

Argumenty do działania

  • Inwestycja w profilaktykę to realna korzyść dla samorządu, np.: zmniejsza wydatki społeczne, zachorowalność na konkretne choroby oraz liczbę ciężkich powikłań i hospitalizacji, a także zgonów
  • Troska o zdrowie społeczeństwa przynosi samorządom wiele korzyści zdrowotnych, ekonomicznych i wizerunkowych
  • Programy Polityki Zdrowotnej (PPZ) to świetne rozwiązanie w budowaniu potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej – pokazują one wyraźnie, że samorządowi zależy na zdrowiu mieszkańców
  • Zasadność działań prozdrowotnych potwierdzają liczne badania, analizy i statystyki
  • Szczepienia profilaktyczne to bezpieczna interwencja o udowodnionej skuteczności odpowiadająca konkretnej potrzebie zdrowotnej
  • Realizacja PPZ – zgodnie ze strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia – korzystnie wpływa na wydłużenie życia, poprawę zdrowia oraz zmniejszenie nierówności społecznych
  • Przygotowanie i przeprowadzenie PPZ jest prostym i dobrze opisanym działaniem
  • Realizacja PPZ może być rozłożona na kilka lat, w zależności od możliwości budżetowych

Zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez nas wsparcia 

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: