Informacje dla samorządów

Debaty i wywiady z ekspertami

Zachęcamy Państwa do obejrzenia retransmisji cyklu debat eksperckich, które odbyły się w 2020 r. i w 2021 r. w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.

DEBATA EKSPERCKA: Jak skutecznie chronić pracowników przed chorobami zakaźnymi i skąd brać na to środki?

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. "Jak skutecznie chronić pracowników przed chorobami zakaźnymi w dobie panującej pandemii COVID-19 i dlaczego warto to robić? Praktyki CSR godne naśladowania", które odbyło się 20 października 2021r. 

Podczas wydarzenia eksperci przyjrzeli się takim kwestiom jak aktualne priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych, odpowiedzieli na pytania jak zmieniło się postrzeganie chorób zakaźnych w dobie COVID-19 i czy pracodawcy chętniej angażują się w działania z zakresu profilaktyki zdrowia? Ską pozyskiwać alternatywne środki na programy zdrowotne dla pracowników i społeczności lokalnej? I wreszcie – z jakich narzędzi przydatnych przy planowaniu i wdrażaniu programów profilaktycznych warto korzystać?  

Do obejrzenia debaty zachęcamy zarówno przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych wszystkich szczebli, ale także szeroko rozumianych pracodawców i przedsiębiorców, instytucje i podmioty skupiające wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na czynniki ryzyka zdrowotnego. 

DEBATA EKSPERCKA dotycząca praktycznych aspektów realizacji Programów Polityki Zdrowotnej

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. „Jak zaplanować, wdrożyć, sfinansować, zrealizować i rozliczyć skuteczny program polityki zdrowotnej? Wnioski i przydatne wskazówki ekspertów", które odbyło się 28 września 2021r. 

Podczas wydarzenia eksperci omówili poszczególne etapy tworzenia i realizacji programów polityki zdrowotnej jednocześnie zachęcając do aktywności w tym zakresie. Apelowali także o przeznaczanie choćby niewielkich kwot na działania z zakresu zdrowia, maleje bowiem liczba przygotowywanych programów, a potrzeby społeczeństwa rosną więc każda kwota zabezpieczona na profilaktykę ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia mieszkańców.

DEBATA EKSPERCKA dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych na inicjatywy zdrowotne

Mniejsze zasoby finansowe, którymi w związku z pandemią COVID-19 dysponują samorządy i pracodawcy wymuszają na nich większą aktywność w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania inicjatyw zdrowotnych oraz szeroko rozumianą współpracę podnoszącą efektywność tych działań. Jednocześnie, właśnie teraz bardzo istotne jest, aby samorządy i inne instytucje, w tym także pracodawcy nie rezygnowali z zapewniania lokalnej społeczności i pracownikom ochrony przed chorobami zakaźnymi zapobiegając kolejnym przypadkom zachorowań i konsekwencjom z nimi związanych. Dobrymi źródłami pozwalającymi sfinansować inicjatywy zdrowotne są m.in. fundusze unijne w ramach nowej perspektywy, czy chociażby środki z budżetu obywatelskiego. Przykłady już zrealizowanych, skutecznych programów realizowanych m.in. w województwie świętokrzyskim, wielkopolskim, opolskim, podlaskim czy dolnośląskim pokazują, że zdobycie takich środków nie jest tak trudne jakby się mogło wydawać. 

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. „Fundusze Unijne w obszarze zdrowia –  perspektywa 2021-2027 oraz inne możliwości finansowania. Przydatne wskazówki i informacje dla samorządów i pracodawców”, które odbyło się 7 września 2021 roku.

WYWIAD Z EKSPERTEM: Samorządowe PPZ i budżet obywatelski

Zapraszamy na wywiad z autorem poradnika „Samorządowe programy polityki zdrowotnej i budżet obywatelski. Związek, który ma przed sobą przyszłość", Panem Markiem Wójcikiem, ekspertem ds. ochrony zdrowia.

Materiał ma na celu dostarczenie wiedzy dotyczącej realizacji programów polityki zdrowotnej w ramach budżetu obywatelskiego.  

Rozmowę przeprowadził Redaktor Naczelny Rynku Zdrowia Pan Wojciech Kuta. 

Projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” w animacji

Przygotowaliśmy krótki animowany film o projekcie „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, prezentujący założenia projektu oraz dostępne na stronie internetowej materiały i narzędzia ułatwiające zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację programów zdrowotnych. W filmie przypominamy też o możliwości zasięgnięcia bezpłatnych konsultacji z ekspertami projektu oraz wzięcia udziału w debatach i praktycznych warsztatach, organizowanych każdego roku w ramach projektu. 

Zapraszamy do obejrzenia materiału. 

DEBATA EKSPERCKA: Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw.

W drugim roku pandemii COVID-19 dyskusja, czy obejmować szczególną ochroną seniorów przeradza się w pytanie, jak skutecznie to robić, jakiego wsparcia najbardziej potrzebują obecnie seniorzy oraz z jakich narzędzi i dobrych praktyk korzystać.  Podczas spotkania eksperci nakreślili m.in. aktualne priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób po 60 r.ż., przekazali dobre przykłady realizowanych przez samorządy programów dla seniorów, w tym pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz podpowiedzieli w jaki sposób seniorzy mogą zadbać o własne zdrowie przy wykorzystaniu inicjatyw zdrowotnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. "Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw", które odbyło się 21 czerwca 2021 r.

DEBATA EKSPERCKA: Aktualne możliwości pozyskiwania środków finansowych na programy zdrowotne. Praktyczne wskazówki i rozwiązania.

Jakie są aktualne możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na programy zdrowotne? Jakie są priorytety w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w drugim roku pandemii COVID-19? W jaki sposób skorzystać z budżetu obywatelskiego - jednej z dróg finansowania inicjatyw zdrowotnych? 

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. "Aktualne możliwości pozyskiwania środków finansowych na programy zdrowotne. Praktyczne wskazówki i rozwiązania", które odbyło się 20 maja 2021 r.

DEBATA EKSPERCKA: Jak skutecznie chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19?

Jakie są wytyczne i kierunki rozwoju polityki senioralnej oraz możliwości jej realizacji? Jakie są przykłady skutecznych programów profilaktyki chorób zakaźnych, potwierdzające potrzebę ich realizacji? Z jakich, nowych narzędzi mogą skorzystać samorządy przy projektowaniu, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Profilaktyka chorób zakaźnych wśród seniorów w dobie pandemii COVID-19 jako element odpowiedzialnej polityki senioralnej. Korzyści i praktyczne rozwiązania” z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego, samorządów i instytucji działających na rzecz seniorów, która odbyła się 16 września 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród pracowników placówek medycznych w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki i możliwe rozwiązania

Jakie są obowiązki pracodawcy w zapewnieniu pracownikom ochrony przed chorobami zakaźnymi i do czego obligują przepisy medycyny pracy? Jakie są kierunki i dobre przykłady realizacji szczepień wśród personelu medycznego? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych w dobie pandemii COVID-19 – praktyczne wskazówki i możliwe rozwiązania” z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego i medycyny pracy, która odbyła się 23 września 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Profilaktyka chorób zakaźnych priorytetowym obszarem programów polityki zdrowotnej w czasie pandemii COVID-19

Jak przygotować, wdrożyć i przeprowadzić skuteczny PPZ? Jakich błędów unikać? Jak zbudować budżet programu polityki zdrowotnej, oszacować populację i dobrać grupę docelową? Jakie są nowe narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów polityki zdrowotnej? Jakie nowe regulacje polityki budżetowej JST wprowadzono w 2020 roku? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Jak skutecznie realizować Programy Polityki Zdrowotnej w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki i przydatne narzędzia dla samorządów” z udziałem ekspertów ds. zdrowia i tworzenia programów zdrowotnych oraz praktyków samorządowych, która odbyła się 13 października 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Profilaktyka chorób zakaźnych to dobra praktyka CSR i przykład efektywnej współpracy międzysektorowej

Dlaczego firmy sektora MŚP powinny zaangażować się w działania społecznie odpowiedzialne? Czy realizacja samorządowych PPZ to dobry przykład praktyki CSR? Jakie są korzyści ekonomiczne, zdrowotne, rekrutacyjne, wizerunkowe z prowadzenia projektów prozdrowotnych, w tym działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu” z udziałem ekspertów ds. zdrowia, przedstawicieli pracodawców i praktyków samorządowych, która odbyła się 21 października 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Programy profilaktyki chorób zakaźnych w dobie COVID 19 – praktyczny warsztat

Jak w dobie pandemii COVID-19 zdobyć środki na realizację działań zdrowotnych? Jakie są przykłady przenoszenia środków z „kapslowego” na działania z zakresu zdrowia? Jakie są skuteczne programy profilaktyki chorób zakaźnych i jednorazowych akcji szczepień, np. w Domach Pomocy Społecznej? Z jakich, praktycznych narzędzi przydatnych przy projektowaniu, wdrażaniu, realizacji i ewaluacji PPZ mogą skorzystać samorządy? 

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. "Praktyczny warsztat realizacji PPZ w dobie COVID 19 w oparciu o wiedzę i doświadczenia ekspertów samorządowych – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania", które odbyło się 24 listopada 2020 r.

WYWIAD Z EKSPERTEM: Jak zapewnić seniorom dostęp do skutecznej profilaktyki chorób zakaźnych?

Wspieranie seniorów w zakresie dostępu do profilaktyki jest zadaniem nas wszystkich, a szczególna rola przypada w tym obszarze m.in. instytucjom państwowym, samorządom, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom i pracodawcom. Seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ryzyko zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także innymi groźnymi chorobami zakaźnymi. Szczególnie w dobie pandemii COVID-19 powinniśmy dbać o ich aktywność fizyczną, psychiczną i bezpieczeństwo zdrowotne, zapewniając m.in. dostęp do szczepień przeciwko grypie i pneumokokom.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Panem Łukaszem Salwarowskim, Prezesem Stowarzyszenia MANKO, redaktorem naczelnym Głosu Seniora, realizatorem programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, Członkiem Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. 

WYWIAD Z EKSPERTEM: Nowe narzędzia z których mogą skorzystać samorządy szukając dodatkowych środków finansowych na realizację działań z zakresu zdrowia

Narzędzia zawarte w tzw. specustawach antycovidowych przewidują szereg form wsparcia dla samorządów - również finansowego - na przykład dystrybuowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także inne resorty będące dysponentami środków finansowych gromadzonych w tzw. funduszu COVID. W specustawach przewidziano też pewne rozwiązania dla samorządów, aby mogły one bardziej elastycznie kształtować swoje budżety w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Panem Michałem Borowskim, prawnikiem, doradcą podatkowym, Partnerem w Kancelarii Crido Taxand.