Informacje dla pracodawców

Podsumowanie konferencji

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencja w Toruniu

3 czerwca 2019 roku w Toruniu odbyła się konferencja zorganizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z planowanym na lipiec br. ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów dotyczących eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy, odbyło się spotkanie środowisk odpowiedzialnych za profilaktykę i działanie prozdrowotne w celu zapobiegania chorobom w lokalnych zakładach pracy. Eksperci zwracali uwagę na ogromne korzyści wynikające z obejmowania pracowników programami profilaktyki zdrowotnej, przy czym to właśnie szczepienia ochronne zostały ocenione jako wysoko efektowne kosztowo, gdyż rosnąca liczba absencji pracowniczych przekłada się na wzrost kosztów ponoszonych zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez budżet państwa.  

Podczas konferencji omówiono sytuację w regionie, możliwości profilaktyki, poprawy stanu zdrowia  i bezpieczeństwa pracowników. Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze, pneumokoki i meningokoki. Nie zabrakło również informacji o prawach  i obowiązkach pracodawców w tym zakresie, a także przykładów orzecznictwa. Przedstawiono badania dowodzące, że pracownicze programy profilaktyczne, w tym szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skuteczności rodzaju interwencji.  W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali kompleksową wiedzę na temat mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych, a także korzyści płynących z wprowadzania programów zdrowotnych w miejscu pracy.

Wiele zakładów pracy zatrudnia również osoby, które pracują w terenie. To z kolei naraża je na innego rodzaju choroby zakaźne – Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM) czy Boleriozę.

 - W okresie zimowym kleszcze przebywają pod ściółką leśną, ale wraz ze wzrostem temperatury ich aktywność dynamicznie wzrasta. W czerwcu obserwowana jest najwyższa zachorowalność  na KZM, czyli na miesiąc po najwyższej aktywności pasożytów, która najczęściej przypada na maj. Społeczeństwo, w tym również pracodawców należy uświadamiać o ogromnym zagrożeniu jakie niosą te pasożyty, gdyż na ich ukąszenia narażone są nie tylko osoby pracujące w terenach zalesionych, ale również przebywające w ramach rekreacji w parkach czy innych terenach zielonych. Oprócz KZM, przed którym można już skutecznie zabezpieczać się dzięki dostępnym szczepieniom, jest również Borelioza. Niestety w przypadku tej choroby zakaźnej leczenie odbywa się jedynie poprzez antybiotykoterapię – poinformowała dr n. med. Małgorzata Bednarek z Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi.

Obecnie Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje programy polityki zdrowotnej, które dotyczą profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych, program wykrywania zakażeń WZW B i C oraz program zapobiegania upadkom dla seniorów czy Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Obecnie pojawiła się też okazja dla pracodawców by pozyskać środki na działania w obszarze zdrowia. - Jednym ze sposobów na finansowanie działań profilaktycznych są środki unijne. Obecna perspektywa finansowa 2014 - 2020 w województwie kujawsko-pomorskim obejmuje swoim finasowaniem m.in. obszar zdrowia. Przykładowe działania w obszarze zdrowia, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to m.in: wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy, wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Pracodawcy samodzielnie lub przy współpracy z samorządami, organizacjami samorządowymi lub podmiotami leczniczymi mogą ubiegać się o środki na prowadzenie działań profilaktycznych wśród swoich pracowników. – dodała  Edyta Masłowska-Parafian, ekspert projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” ds. Funduszy Unijnych.


Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: