Informacje dla pracodawców

Nota prawna

Właścicielem domeny www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl jest Fundacja Aby żyć, ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków KRS: 0000276006. Twórcą strony, a także jej administratorem jest Compass Public Relations s. c. K. Waligóra, A. Pawlikowska, ul. Chłodna 64 lok 223, 00-872 Warszawa.

Strona internetowa zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl została stworzona i jest prowadzona w ramach projektu edukacyjnego Zdowie Człowiek Profilaktyka. Witryna ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest skierowana przede wszystkim, choć nie wyłącznie, do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców i przedsiębiorców, a także osób zarządzających zasobami ludzkimi i osób mających wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w miejscach pracy. Wszelkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Twórca strony nie gwarantuje ich aktualności czy przydatności w każdym czasie.

Twórca dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Twórca strony nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności (za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku).

Strona www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl zawiera linki do innych stron www, które są wskazane jedynie w celu informacyjnym i edukacyjnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że znajdujące się na Stronie linki do stron internetowych mogą prowadzić do witryn administrowanych i kontrolowanych przez osoby lub podmioty trzecie. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron lub witryn, o ile nie zostały przygotowane przez Twórcę. Twórca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte. Korzystanie z takich stron odbywa się na ryzyko Użytkownika.

Użytkownik ma prawo kopiować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej tylko i wyłącznie dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione. Zabrania się powielania lub wykorzystywania zawartości strony w każdy inny sposób.

Dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny są przetwarzana w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, zgodnie z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: