Informacje dla pracodawców

Obszary działań

Zdrowie Człowiek Profilaktyka to projekt edukacyjny, którego celem jest pokazanie dobrych praktyk i wywołanie dyskusji na temat potrzeby zaangażowania w profilaktykę chorób zakaźnych oraz wsparcie w realizacji działań profilaktycznych w środowiskach lokalnych i miejscach pracy. Od 2013 roku wpieramy inicjatywy mające na celu zapobieganie groźnym chorobom wywołanym przez bakterie pneumokokowe, meningokokowe oraz wirusy, które powodują Kleszczowe Zapalenie Mózgu. 

Nasze działania kierujemy do przedstawicieli samorządów oraz szeroko rozumianych pracodawców, a także instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na biologiczne czynniki ryzyka.

Wychodząc naprzeciw ogromnej potrzebie społecznej w 2021 roku kontynuujemy projekt i planujemy zorganizować cykl debat online, warsztatów i lokalnych spotkań, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaplanowania, wdrożenia i ewaluacji działań zdrowotnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy.

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg materiałów i narzędzi, takich jak m.in.: poradniki edukacyjne, kalkulatory kosztów realizacji programów, gotowe schematy Programów Polityki Zdrowotnej i programów zdrowotnych, ankiety ewaluacyjne, dobre przykłady oraz argumenty do działania. Niezmiennie też umożliwiamy Państwu bezpłatne konsultacje z naszymi ekspertami w takich dziedzinach jak medycyna pracy, prawo pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Fundusze Unijne.

Do tej pory, w ramach projektu zorganizowanych zostało blisko 130 spotkań, debat i warsztatów w których łącznie udział wzięło ponad 89 000 osób.

Zarówno udział w spotkaniach jak i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne. 

Dowiedz się dlaczego warto zaangażować się w profilaktykę chorób zakaźnych w miejscu pracy. 

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: