Informacje dla pracodawców

Podsumowanie konferencji

Najwyższa w Polsce zachorowalność na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim

30 listopada 2019 roku razem z Zakładem Zdrowia Publicznego oraz Zakładem Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zorganizowaliśmy konferencję pt.:„Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i zakaźnych w populacji pracującej województwa podlaskiego

Podczas wydarzenia eksperci alarmowali: z danych demograficznych dotyczących stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo w Polsce wynika, iż oczekiwana długość trwania życia w pełnym zdrowiu jest niższa niż granica wieku emerytalnego, co oznacza, iż część pracowników nie będzie mogła pracować do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego i co za tym idzie będzie wymagać wsparcia systemu ubezpieczeń społecznych, w tym zdrowotnych. Ponadto województwo podlaskie jest na pierwszym miejscu w Polsce pod względem zapadalność na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Zachorowania mogą zakończyć się zapaleniem mózgu, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniem rdzenia kręgowego czy zapaleniem korzeni nerwowych, co może prowadzić do niepełnosprawności, konieczności rehabilitacji i skutecznie wyeliminować z życia zawodowego.

Odpowiedzią na możliwość zapobiegania zachorowaniom oraz skutkom tych chorób cywilizacyjnych oraz chorób odkleszczowych jest realizacja przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dwóch projektów profilaktycznych.

1. Projekt Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiegostrona internetowa projektu: https://zdrowiewpracy.umb.edu.pl/

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia. Specjalnie powołane zespoły złożone z lekarzy, pielęgniarek, dietetyków przeprowadzą badania wśród pracowników, udzielają porad zdrowotnych i edukują na temat właściwych zachowań - powiedziała
dr n. med. Michalina Krzyżak – specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego i epidemiologii  z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt pozytywnie wpłynie na efektywność korzystania z zasobów, zwłaszcza personalnych oraz przyczyni się do możliwości osiągania wzrostu społeczno - gospodarczego na terenie województwa podlaskiego, ponieważ zwiększony zostanie potencjał zdrowotny populacji pracującej poprzez wyeliminowanie części ryzyk zdrowotnych i zmniejszenie negatywnych skutków występowania problemów zdrowotnych populacji.

2. Projekt Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Województwo podlaskie jako teren endemiczny jest szczególnie narażony na choroby odkleszczowe. W 2016 roku aż 57% zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM) w Polsce pochodziło z tego regionu. Problem dotyczy wielu grup zawodowych i praktycznie nie  dotyczy leśników, którzy od 15 lat są objęci obowiązkowymi szczepieniami. Zdając sobie sprawę ze skali zagrożenia w 2017 roku władze województwa, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, uruchomiły program profilaktyczny.

- Celem głównym podejmowanych w projekcie działań jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu wśród najbardziej zagrożonych grup ludności. W ramach projektu realizowane będzie szerokie spektrum działań edukacyjno-profilaktycznych takich jak szkolenia, porady profilaktyczne i szczepienia dostępne dla pracujących w rolnictwie, rybołówstwie czy łowiectwie. Blisko 13 tysięcy osób z powiatów o najwyższej zapadalności na tę chorobę może zostać zostanie zaszczepionych przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną mieszkańcy powiatów hajnowskiego, sejneńskiego i sokólskiego. Warto dodać, ze szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu daje niemalże stuprocentową skuteczność
i minimalne ryzyko powikłań
. – mówi koordynator projektu dr hab. Anna Malinowska-Moniuszko z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji z UMB. Jak pokazują liczne przykłady, to choroby zakaźne w sposób szczególny dezorganizują codzienny rytm i w dłuższej perspektywie obniżają produktywność załogi. To zaś z kolei oznacza wymierne, często bardzo duże straty dla biznesu i funkcjonowania całej organizacji. Częsta absencja spowodowana chorobą generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty, ale wymusza stałe zmiany w organizacji pracy. Jak pokazują liczne przykłady, profilaktyka w miejscu pracy – to inwestycja, nie koszt.

- Zarówno jako przedsiębiorca zatrudniający kilkadziesiąt osób, ale także prezes Fundacji „Aby Żyć”, bardzo popieram inicjatywę realizowaną przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. To inicjatywa godna naśladowania i zachęcam Państwa do korzystania z niej. Dodatkowo, zachęcam firmy, aby – niezależnie od tego typu inicjatyw – na własną rękę finansowały i wdrażały w swoich strukturach działania z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych, stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Są to działania skuteczne i efektywne kosztowo. Zestawiając koszt szczepienia ze skalą uzyskanych oszczędności otrzymamy zwrot z tej inwestycji w postaci zmniejszenia chorobowości, a co za tym idzie zmniejszenia absencji i większej produktywności. Firma, która stwarza bezpieczne i zdrowe miejsce pracy tylko zyskuje. – mówi Andrzej Kuczara Prezes Fundacji Aby Żyć, współorganizator wydarzenia.

- Bardzo ważna jest również edukacja pracowników. Takie spotkania jak to dzisiejsze służą pokazaniu dobrych praktyk, kierunków działań, narzędzi pomocnych w ich realizacji, aby były jak najbardziej efektywne i przynosiły pracodawcy jak najwięcej korzyści – dodaje Kuczara.


 

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: