Informacje dla pracodawców

Podsumowanie konferencji

Śląsk na drugim miejscu wśród regionów o najwyższej absencji chorobowej – debata ekspertów nad poprawą sytuacji

27 listopada 2019 roku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach zorganizowaliśmy konferencję pt.: Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy.

Podczas konferencji debatowano o sytuacji zdrowotnej w regionie. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2017 roku liczba dni absencji chorobowej w województwie śląskim wyniosła już blisko 40 000 dni, co plasuje region na niechlubnym, drugim miejscu w kraju. Ponadto na Śląsku wystawiono najwięcej w kraju, bo aż 2 719 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej  [i]. Podczas konferencji omówiono sytuację w regionie, możliwości profilaktyki, poprawy stanu zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników. Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze, bakterie meningokokowe i pneumokokowe. Nie zabrakło również informacji o prawach i obowiązkach pracodawców w tym zakresie, a także przykładów orzecznictwa. Przedstawiono badania dowodzące, że pracownicze programy profilaktyczne, w tym szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali kompleksową wiedzę na temat mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych a także korzyści płynących z wprowadzania programów zdrowotnych w miejscu pracy.

-Choroby zakaźne stanowią drugą pod względem zgłaszanej liczby schorzeń wśród chorób zawodowych. Wiążą się one z ogromnymi kosztami dla pracodawcy, zarówno bezpośrednimi, związanymi z kosztami leczenia, jak i pośrednimi, czyli stratami produktywności, kosztami absencji, spadkiem wydajności pracownika. Wśród nich dużą część stanowią choroby odkleszczowe. Kleszcze są zagrożeniem nie tylko w kompleksach leśnych. Występują również na terenie miast: w parkach, na skwerach czy placach zabaw. Wywołują wiele niebezpiecznych dla zdrowia i życia chorób takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu, którym nie są już tylko zagrożone wschodnie regiony Polski, ale również zachodnio-środkowe,
w tym również Śląsk
– mówi dr n. med. Jarosław Gruszka, wieloletni adiunkt w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- Zarówno jako przedsiębiorca, ale także prezes Fundacji „Aby Żyć”, zachęcam firmy do wdrażania i finansowania działań w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Są to działania skuteczne i efektywne kosztowo. Zestawiając koszt szczepienia ze skalą uzyskanych oszczędności otrzymamy zwrot z tej inwestycji w postaci zmniejszenia chorobowości, a co za tym idzie zmniejszenia absencji i większej produktywności. Firma, która stwarza bezpieczne i zdrowe miejsce pracy tylko zyskuje. mówi Andrzej Kuczara Prezes Fundacji Aby Żyć, współorganizator wydarzenia. - Bardzo ważna jest również edukacja pracowników. Takie spotkania jak to dzisiejsze służą pokazaniu dobrych praktyk, kierunków działań, aby były one najbardziej efektywne i przynosiły jak najwięcej korzyści – dodaje Kuczara.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa oraz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pracodawców, osoby zarządzające zasobami ludzkimi i osoby mające wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach i przedsiębiorstwach.

 [i] Raport Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Absencja Chorobowa 2017”

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: