Informacje dla pracodawców

Podsumowanie konferencji

Edukowaliśmy podczas Ogólnopolskich Dni Medycyny Pracy w Szczecinie

W dniach 27-28 września 2019 roku w Szczecinie odbyły się Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy. Celem wydarzenia było przedstawienie znaczenia medycyny pracy w ochronie zdrowia pracowników. W ramach naszego projektu, dr n. med. Jolanta Niścigorska-Olsen z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie poprowadziła wykład nt. „Narażenia na czynniki biologiczne w środowisku pracy- profilaktyka wybranych chorób”.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: