Informacje dla pracodawców

Podsumowanie konferencji

Konferencja dla przedstawicieli pracodawców zorganizowana wspólnie z siecią centrów medycznych Scanmed

17 września 2019 roku, w ramach naszego cyklu odbyło się spotkanie współorganizowane z siecią centrów medycznych Scanmed. Myślą przewodnią wydarzenia była profilaktyka chorób zakaźnych w miejscu pracy i poprawa zdrowia pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne. Podczas spotkania prof. dr hab. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku poprowadziła wykład „Choroby odkleszczowe- jakie jest ryzyko, jak postępować, jak zapobiegać”. Beata Ziółko, z Państwowej Inspekcji Pracy w Nowym Sączu opowiedziała o istotnych czynnikach biologicznych i odpowiedzialności pracodawcy i pracownika w obszarze zdrowia, a także regulacjach prawnych i roli BHP w poprawie sytuacji zdrowotnej w miejscu pracy.  Na temat znaczenia edukacji oraz założeniach projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” opowiedział Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji „Aby Żyć” - partnera projektu.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: