Informacje dla pracodawców

Podsumowanie konferencji

Spotkanie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i pracodawców w Kłodzku

13 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyła się konferencja pt.: „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego i pracodawców w profilaktyce chorób zakaźnych. Priorytety zdrowotne dla województwa dolnośląskiego, wytyczne, dobre przykłady” skierowana do samorządowców i przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego. Podczas spotkania eksperci zwracali szczególną uwagę na boreliozę, która jest najczęstszą zakaźną chorobą zawodową w Polsce oraz wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) powodującego niesprawność neurologiczną. Podkreślili również, że jedynie współpraca samorządów oraz sektora biznesowego zapewni możliwość skutecznego zabezpieczenia lokalnej społeczności przed kzm.

O powadze problemu świadczą statystyki – od stycznia do końca lipca 2019 r. w Polsce odnotowano 9 297   [i] przypadków zachorowania na boreliozę. W 2018 r. zarejestrowanych przypadków boreliozy było ponad 20 tys. [ii], z czego 900 na Dolnym Śląsku. Pośród osób, które są najbardziej narażone na ukąszenie są pracownicy eksploatacji lasu, rolnicy, pracownicy straży leśnej, zbieracze runa leśnego, straż graniczna oraz pracownicy zieleni miejskiej.
Te grupy zawodowe w pierwszej kolejności powinny zostać objęte działaniami profilaktycznymi.  

Władze województwa obserwując sytuację epidemiologiczną w regionie, planują wprowadzenie „Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych” zakładającego zabezpieczenie 5 tysięcy mieszkańców 6 powiatów, w tym m.in. kłodzkiego z grup wysokiego ryzyka zachorowania, do których należą pracownicy sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo czy turystyka. Dodatkowo Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje w 2020 r. ogłoszenie dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego konkursu na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów dotyczących eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy.

- Obowiązkiem pracodawcy jest dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy pracownika, poprzez zastosowanie wszelkich możliwych środków eliminujących narażenie na czynniki szkodliwe. Kluczowe z punktu widzenia prawa pracy jest nie tylko rejestrowanie szkodliwych czynników w miejscu pracy, ale również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. W województwie warmińsko-mazurskim na przestrzeni dwóch lat ma zostać zaszczepionych przeciwko KZM 3000 pracowników policji i straży pożarnej. Koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych (wraz ze szczepionkami) w sytuacji wykonywania pracy w narażeniu na działanie szkodliwych czynników biologicznych  ponosi pracodawca, z wyjątkiem szczepień przeciw WZW B dla osób wykonujących zawód medyczny, które są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Dlatego działania realizowane przez samorządy, jak również pracodawców, są tak ważne i potrzebne – podsumowała M. Rorat

  

Spotkanie w Kłodzku zorganizowane zostało we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku.


  [i] Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH, Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic GIS Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. oraz w porównywalnym okresie 2018 r. 

  [ii] Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Główny Inspektorat Sanitarny Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE
W 2018 ROKU
 

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: