Informacje dla pracodawców

Podsumowanie konferencji

Województwo pomorskie przoduje w liczbie przypadków zakażeń pneumokokowych

Każdego roku na świecie umiera nawet kilka milionów ludzi z powodu zakażeń wywołanych infekcjami pneumokowymi, a województwo pomorskie wciąż jest w ścisłej czołówce pod względem liczby zachorowań. Celem konferencji zorganizowanej 18 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego było wypracowanie standardów zapobiegania chorobom w pomorskich zakładach pracy, gdyż tylko w pierwszym półroczu 2018 roku w województwie pomorskim z tytułu chorób zakaźnych i pasożytniczych wydano zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę ponad miliona dni absencji chorobowej. To ogromne koszty dla pracodawcy i konsekwencje społeczno-gospodarcze dla państwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są bakterie pneumokokowe mogące powodować inwazyjne choroby, takie jak zapalenie płuc, bakteriemia, posocznica zwana sespą czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

-  Pneumokok ma niezwykłą zdolność do przenikania do krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. Niestety, nie jest możliwe precyzyjne określenie czy, kiedy, u kogo i do jak ciężkich powikłań dojdzie w wyniku zakażenia inwazyjnego, ani jakie będą ewentualne odległe, trwałe konsekwencje dla zdrowia pacjenta. Należy podkreślić, że u osób starszych pneumokoki stanowią najczęstszą przyczynę bakteryjnego zapalenia płuc, zagrażającego życiu pacjenta. Jedyną skuteczną metodą ochrony przed pneumokokami są szczepienia i tylko one mogą w dłuższej perspektywie uchronić społeczeństwo przed zagrożeniami wynikającymi z tych zakażeń. Szczepienia niosą za sobą znaczące korzyści zdrowotne dla pojedynczego pacjenta i ekonomiczne dla całego regionu - to dzięki nim eliminowane są najbardziej zjadliwe serotypy bakterii, odnotowywana jest mniejsza liczba zachorowań, absencji w pracy, powikłań wynikających z zakażeń, co w konsekwencji zmniejsza liczbę hospitalizacji i zgonów, obniżając ogólne koszty leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego i zwiększając oszczędności dla regionu. Dlatego bardzo się cieszę, że w naszym regionie szczepieniem objęte są nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe. To wielki krok naprzód w poprawie sytuacji epidemiologicznej, ale wciąż niewystarczający. Dlatego zachęcam również pracodawców do dbania o zdrowie swoich pracowników podsumował dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, Klinika Chorób Zakaźnych, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Choroby zakaźne mogą wyjątkowo skutecznie zdezorganizować rytm pracy, ponieważ powodują zbiorowe absencje, zmuszają pracodawcę do wypłacania zasiłków chorobowych, wywołują zjawisko prezenteizmu, czyli obecność pracownika w pracy pomimo choroby, skutkującą zmniejszeniem jego efektywności i unikaniem go przez innych pracowników. Choroby zakaźne stanowią drugą pod względem zgłaszanej liczby schorzeń wśród chorób zawodowych. Wiążą się one z ogromnymi kosztami dla pracodawcy, zarówno bezpośrednimi, związanymi z kosztami leczenia, jak i pośrednimi, czyli stratami produktywności, kosztami absencji, spadkiem wydajności pracownika. Szacuje się, że koszty pośrednie mogą stanowić od 30 aż do 90% mierzalnych kosztów choroby. Wprowadzenie programów profilaktycznych i szczepień zdecydowanie obniża te koszty – według badań wśród pracowników niezaczepionych absencja jest dwukrotnie wyższa niż wśród zaszczepionych. Wiele zakładów pracy zatrudnia również osoby, które pracują w terenie. To z kolei naraża je na innego rodzaju choroby zakaźne – Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM).

- Szczyt zachorowań na KZM odnotowujemy w czerwcu, lipcu oraz w październiku. Prawdopodobne powody, dla których kleszczy przybywa przypadków ukąszeń to między innymi globalne ocieplenie, zmiana sposobu zagospodarowania gruntów czy coraz bardziej aktywny sposób spędzania wolnego czasu na powietrzu. Trwałymi następstwami choroby są deficyty psychiczne i psychologiczne oraz ruchowe. Należy pamiętać o profilaktyce, do której należy zaliczyć wczesne i ostrożne usuwanie kleszczy, odpowiednią odzież, środki odstraszające insekty a przede wszystkim szczepienia ochronne. Społeczeństwo, w tym również pracodawców należy uświadamiać o ogromnym zagrożeniu jakie niosą te pasożyty, gdyż na ich ukąszenia narażone są nie tylko osoby zatrudnione przy eksploatacji lasu, stacjonujące w wojsku, funkcjonariusze straży pożarnej i granicznej, rolnicy, pracownicy zakładów zieleni miejskiej, ale również osoby przebywające w ramach rekreacji na terenach zielonych czy turyści dodał Radosław Gruss, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Dostrzegając wagę problemu Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w 2018 roku wdrożył pilotażowy "Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+ z grup ryzyka".

- W skali całego województwa udało się zaszczepić 2 102 osoby z 2 226 planowanych, co daje wynik około 95% realizacji zadania. Na jedenaście podpisanych umów, aż dziesięciu realizatorom udało się zrealizować zadanie w 100%. Z informacji płynących od realizatorów wiemy, że program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Realizacje rozpoczęliśmy w październiku 2018 r. w tak krótkim czasie, także trudnym ze względu na wzmożone zachorowania, udało się zrealizować program prawie w całości. Obecnie jesteśmy na etapie finalizacji rozmów z powiatami dotyczących  kontynuacji programu w roku 2019. Zainteresowanie partnerów jest większe niż w roku 2018, cieszymy się że w tym roku mieszkańcy aż 15 powiatów będą mogli skorzystać z darmowych szczepieńpowiedział Maciej Laszkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


 Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: